AkzoNobel

Geek van der Zalm, Arbeidshygienist at AkzoNobel Sassenheim
"..AkzoNobel is een bedrijf dat zegt: “WE CARE”, en aan integraal gezondheidsbeleid doet. We willen dat medewerkers niet ziek worden door hun werkzaamheden en zo gezond mogelijk met pensioen kunnen gaan. Ook wat betreft ‘voorkomen van beroeps-slechthorendheid’ is AkzoNobel blijven zoeken naar de best mogelijke optie. En intussen hebben we al ongeveer 8 jaar goede ervaringen en resultaten met het gehoorzorgprogramma van HearingCoach. Daarin wordt heel veel aandacht besteed aan kennis overdragen aan en bewustwording creëren bij werknemers EN het management over gehoor en gehoorschade. Het grote belang om te kunnen blijven communiceren met familie, vrienden en collega’s is een high topic."

Ahold Coffee Company

Edwin Goes, Manager QA bij Ahold Coffee Company
“…onze keuze voor het gehoorzorgbeleid van HearingCoach is gebaseerd op het inzicht dat het louter ter beschikking stellen van gehoorbeschermers (otoplastieken) als maatregel op zich onvoldoende is. Dit moet onderdeel zijn van een coherent gehoorzorgbeleid op lange termijn waarbij volgende aspecten aan bod komen: voorlichting, bepaling geluidbelasting middels dosimetrie, periodieke controle van de ‘goede werking’ van gehoorbeschermers en ‘last but not least’ vroegtijdige opsporing van gehoorschade middels ‘Oto Akoestische Emissies (OAE). Het doel dat we hierbij voor ogen hebben is ‘positieve gedragsbeïnvloeding’ ten aanzien van het correct en consequent dragen van gehoorbeschermers op het werk en in de vrije tijd."

Wallenius Wilhelmsen Logistics

Yves Verplancke, Safety Officer bij Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge (B)
"Sinds 2012 maken wij gebruik van de expertise van HearingCoach. In ons welzijnsbeleid is het gehoor één van de pijlers waar we veel aandacht aan besteden en waarbij het gehoorzorgprogramma van HearingCoach hierbij een grote toegevoegde waarde biedt. De werknemers krijgen bij het bespreken van hun resultaten individueel advies waarbij ook een vroegtijdige opsporing van gehoorschade geïntegreerd is via de OAE methode (Oto Akoestische Emissies). Het complete pakket die HearingCoach aanbiedt zoals voorlichting, bepaling geluidsbelasting via dosimetrie in de werkplaatsen, controle op goede werking van de otoplastieken en vroegtijdige opsporing van gehoorschade biedt een zeer grote meerwaarde binnen de pijler ‘lawaai’ van ons welzijnsbeleid."

 

Tronox

Bob Kerklaan, Safety Officer bij Tronox
“...Wij maken nu al 6 jaar gebruik van de expertise gefaciliteerd door Hearingcoach. Tijdens jaarlijkse sessie worden medewerkers geïnformeerd over het gehoor en het gebruik van de juiste gehoorbescherming. In combinatie met de gehoortesten wat per medewerker zorgt voor een persoonlijke confrontatie met zijn eigen verantwoordelijkheid om bewust met gehoorbescherming om te gaan. Vanuit Tronox wordt er door verschillende lagen zeer positief gereageerd op de educatie, kennisoverdracht en samenwerking vanuit Hearingcoach."

Stichting Westelijke Tuinsteden

Caroline Sloep, Adviseur Arbo en Verzuim bij Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden
"Stichting Westelijke Tuinsteden heeft in Hearingcoach een goede partner gevonden om onze doelgroep vakdocenten Lichamelijke Opvoeding goed te beschermen tegen gehoorschade. De samenwerking verloopt vriendelijk en soepel. De geboden service staat goed in verhouding tot de prijs."

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media