Een truc beperkt gehoorschade?

Megavolume zonder gehoorschade, leuk voor de jeugd?

Vandaag werd bovenstaand bericht geplaatst door Alpha Audio. Onze wetenschappelijk adviseur Professor B Vinck, verbonden aan de Universiteiten van Pretoria en Gent, reageert:

Professor B. Vinck, wetenschappelijk adviseur HearingCoach International: 
"In de akoestische wereld, waarbij fysische parameters gebruikt worden wordt de eenheid geluidsdruk in Pa logaritmisch voorgesteld in dB SPL (in gewogen vorm dB A). Voor elke verdubbeling van die druk komt er 3 dB bij. Dit impliceert dat bij een verhoging van het geluidsvolume met 3 dB de druk op het oor verdubbelt en dus ook twee keer meer risico op schade betekent. Maar in de psychoakoestiek, waarbij het brein geluidsdruk interpreteert, zal slechts bij een toename van +10 dB de luisteraar de indruk krijgen dat het waargenomen geluidsniveau verdubbelt. Deze gepercipieerde luidheid wordt niet uitgedrukt in decibel maar in een hoeveelheid soon. Dus als 80 dB A  = 1 soon  dan zal 90 dB A = 2 soon. Maar 83 dB A is een verdubbeling in geluidsdruk ten opzichte van 80 dB A. Dus spelen met luidheid zal geen enkele extra bescherming geven tegen geluidsdruk blootstelling!"

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media