Onze missie

Mens en maatschappij vrijwaren van de last en het leed veroorzaakt door slechthorendheid en oorsuizen

Te luide muziek of machinelawaai beschadigt de haarcellen in je slakkenhuis. Eenmaal deze cellen zijn afgestorven is de schade onomkeerbaar en blijvend.

Naast problemen op vlak van gezondheid (slechthorendheid, oorsuizen, tinnitus, stress, slapeloosheid, ..) en sociale participatie (verminderd spraakverstaan), is de impact op het economisch succes van mensen en bedrijven aanzienlijk. We hebben er dus alle belang bij om gehoorschade te voorkomen.

Cruciaal is dat gehoorschade in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespoord zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen. Na de (vroeg)opsporing moet continuïteit in de zorg worden voorzien, waarbij aandacht wordt besteed aan 4 aspecten: geluidsblootstelling, gehoorkwaliteit, gehoorbescherming en positieve gedragsbeïnvloeding. Kortom de 4 G's.

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media