Onze strategie

(Vroeg)opsporing gehoorschade: net zo logisch als (vroeg)opsporing tandbederf

Men moet zich afvragen waarom er tot op heden geen enkele campagne bestaat die duidelijk maakt dat het van groot belang is om de ontwikkeling (en latere aftakeling) van het gehoor vanaf een vroege leeftijd in kaart te brengen. De vergelijking met (vroeg)opsporing voor tandbederf, die wel algemeen geaccepteerd is, ligt voor de hand. Waarom is dit niet het geval voor gehoorschade?

Cruciaal is uiteraard dat men gehoorschade in een vroeg stadium kan opsporen. Op basis van het audiogram, de klassiek gehanteerde pieptoontest met koptelefoon, is (vroeg)opsporing van gehoorschade niet mogelijk. Deze test richt zich namelijk op een facet van het horen: het detecteren van geluiden. In hoeverre tonen (frequenties) van elkaar kunnen worden onderscheiden en/of spraak kan worden verstaan wordt hiermee niet vastgesteld. Meestal wordt de schade daarom pas opgemerkt als het al te laat is.

Een veel beter geschikte techniek voor (vroeg)opsporing is Oto Akoestische Emissies (OAE). Hiermee kun je gehoorschade al in een zeer vroeg stadium zichtbaar maken. Zelfs nog vóór de persoon in kwestie er zich bewust van is of hinder van ondervindt en ruimschoots voor er sprake is van een achteruitgang op het audiogram.

Artikel Otoakoestische Emissies (OAE's)

Afkomstig uit Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media