Onze visie

Preventie loont omdat gezondheid werkt

Terwijl onze gezondheid er in het algemeen op vooruitgaat, gaat onze ‘gehoorkwaliteit’ er op achteruit! Uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat 360 miljoen jongeren tussen 12 en 35 jaar kampen met onherstelbare gehoorschade. Daarnaast lopen nog 1,1 miljard andere jongeren hetzelfde risico. Een van de oorzaken is de toegenomen beschikbaarheid van Ipads en smartphones waardoor het mogelijk wordt om steeds vaker naar steeds luidere muziek te luisteren. Ook het geluidsniveau in discotheken of op muziekfestivals en sportevenementen doet hier ook geen goed aan.

Tegenover de kosten van preventieve gehoorzorg staan baten zoals minder arbeidsongevallen, lager ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Jongeren die moeite hebben om een gesprek te volgen, krijgen minder kansen op school en later op de arbeidsmarkt. Een goed gehoor is meer en meer een vereiste omdat onze economie niet langer gebaseerd is op ‘handvaardigheid’ maar op ‘communicatie’.
Voor de bedrijven betekent het dat de kans op arbeidsongevallen en ziekteverzuim toeneemt, waardoor de productiviteit daalt en kosten per geproduceerde eenheid stijgen. Ten tweede dat slechthorendheid als beroepsziekte in leeftijd naar voren schuift naarmate meer jongeren met een gehoorachterstand in het bedrijfsleven stappen. Ten derde dat ze langer moeten doorwerken omdat bedrijven inzetten op duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Nu investeren in preventie loont omdat we straks meer en langer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media