Het Healthy Hearing Program

daar kan geen oordop tegenop

Als tijdens de preventieve gehoorscan blijkt dat de omvang van de gehoorschade groter is dan verwacht of fors is toegenomen ten opzichte van de vorige dan is het verstandig om een gehoorzorgtraject te starten. Dit houdt in dat men elk jaar automatisch opgeroepen wordt voor het ‘Healthy Hearing Program’ en professioneel begeleid (gecoacht) wordt om toename van de gehoorschade te voorkomen. De kracht van het ‘Healthy Hearing Program’ is dat alle factoren (4G’s) die een rol spelen, systematisch in kaart worden gebracht:

1: Geluids­blootstelling

Middels een vragenlijst, aangevuld met gegevens van geluidsmetingen, wordt de lawaaiblootstelling van elke werknemer, zowel op het werk als in de vrije tijd, in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt conform ISO 1999 het persoonlijk risicoprofiel opgesteld en krijgt de werknemer te zien hoe zijn gehoorkwaliteit evolueert tot aan de leeftijd van 65 jaar. Dit is belangrijk voor het bewustwordingsproces en wordt gebruikt in het kader van positieve gedragsbeïnvloeding.

2: Gehoorkwaliteit

Standaard voeren we een preventieve gehoorscan uit. Dit houdt in dat achtereenvolgens het uitwendig oor (otoscopie) het middenoor (tympanometrie) en tenslotte het binnenoor( Oto Akoestische Emissies(OAEs) wordt onderzocht. Op die manier sluiten we uit dat andere factoren (oorsmeer, middenoorontsteking, …) het resultaat beïnvloeden.

Voor de interpretatie van de OAE-meting gebruiken we een applicatie. De omvang van de gehoorschade wordt uitgedrukt in een percentage en grafisch voorgesteld. Hierdoor ontstaat bij herhaalde metingen ontstaat een duidelijk beeld in welke mate de schade evolueert of niet. De OHC-scan maakt het makkelijk om bij mensen die gevoelig zijn voor gehoorschade  de ‘sense of urgency’ van het dragen van (goede en gecontroleerde) gehoorbeschermers uit te leggen (positieve gedragsbeïnvloeding). Anderzijds is de OHC-scan de perfecte graadmeter (effect-evaluatiesysteem) voor de doeltreffendheid van het gevoerde gehoorzorgbeleid. De OHC-scan applicatie maakt de OAE-techniek toegankelijk en op grote schaal toepasbaar (jeugd- en bedrijfsgezondheidszorg).

3: Gehoorbescherming

Wanneer de lawaaibron niet of onvoldoende aangepakt kan worden moet de persoon zelf beschermd worden tot gehoorbeschermers. De praktijk leert ons dat persoonlijke gehoorbeschermers weinig worden gedragen en vaak niet goed werken. Naast het selecteren van het juiste type gehoorbescherming gaat onze aandacht vooral naar het 'consequent gebruik' en het controleren van de 'goede werking'. Op die manier verbeteren we het rendement op de investering en zorgen we voor het behoud van een goed en gezond gehoor.

4: Gedragsbeïnvloeding

Het effect van individuele coaching is vele malen groter dan iedere andere vorm van training of begeleiding. Tijdens de individuele coaching-sessie komt de werknemer precies te weten wat zijn risico is (cf. geluidsblootstelling), hoe het met zijn gehoor gesteld is (cf. gehoorkwaliteit), of zijn gehoorbeschermers goed werken (cf. gehoorbescherming) en krijgt hij aandachtspunten mee voor thuis en op het werk.

Voordelen

 • geen ‘losse’ maatregelen maar een coherent beleid op lange termijn
 • focus op behoud van communicatie (is in het belang van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de persoon)
 • alle risico's, zowel ‘on-the-job’ als ‘of-the-job’, worden in kaart gebracht
 • maatregelen en begeleiding (coaching) op individueel niveau i.p.v. op groepsniveau
 • meten is weten:
  • peiling naar motivatie en gedrag (vragenformulier)
  • bepaling percentage gehoorschade (OHC-scan)
  • controle gehoorbeschermers (goede werking)
 • automatische oproeping voor periodieke controles

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media