Wat doet HearingCoach?

De ontbrekende schakel voor preventie van gehoorschade.

We zijn een organisatie gericht op preventie van gehoorschade door luide muziek of machinelawaai. Door onze Accredited Service Providers verlagen wij de drempel naar (vroeg)opsporing, is men zich beter bewust van de risico’s en meer gemotiveerd om zijn gehoor te beschermen. Anderzijds zorgen we voor een perfecte match tussen preventieve en curatieve zorg.

Onze aanpak en gehanteerde technieken zijn wetenschappelijk onderbouwd en vastgelegd in een gehoorzorgprogramma, genoemd Healthy Hearing Program. Dit is door het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) uitgeroepen tot Best Practice (EU-OSHA juryrapport).

Zowel bedrijven als particulieren kunnen beroep doen op onze Accredited Service Providers, ook wel HearingCoaches genoemd.

Wat is onze visie?

Wat is onze missie?

 • Mens en maatschappij vrijwaren van de last en het leed veroorzaakt door slechthorendheid en oorsuizen. Lees meer...

Wat is onze strategie?

 • Focus op (behoud van) communicatie! Lees meer...
 • (Vroeg)opsporing gehoorschade: net zo logisch als (vroeg)opsporing tandbederf. Lees meer...
 • Continuïteit in de zorg na (vroeg)opsporing. Lees meer...
 • Vereenvoudiging zorgketen: de Accredited Service Providers. Lees meer...
 • Online beschikbaarheid resultaten! Lees meer...

Onze kernwaarden

Onze organisatie en bedrijfscultuur is samen te vatten in 3 woorden: innovatie, competentie en toegankelijkheid. Het zijn onze kernwaarden die de basis vormen van de manier waarop wij met elkaar en onze klanten omgaan.

Innovatie

Blijven vernieuwen is cruciaal. Naast het optimaliseren van bestaande producten, ontwikkelen we ook nieuwe om onze klanten nog beter van dienst te zijn. 

Competentie

Dit staat voor de expertise, deskundigheid en integriteit van onze Accredited Service Providers. Hun inbreng in de preventieve jeugd- en bedrijfsgezondheidszorg is ‘game changing’.

Toegankelijkheid

We zien er steeds op toe dat onze producten voldoen aan wettelijke bepalingen en breed inzetbaar zijn bij zowel particulieren als bedrijven.

Onze samenwerkings­verbanden

Op vlak van research & ontwikkeling werkt HearingCoach samen met de Rijksuniversiteit Gent (B) en de Universiteit Pretoria (SA).

Daarnaast zijn we continu in dialoog met opinieleiders, onderzoeksinstituten, beleidsmakers en zorgverzekeraars om het beleid ten aanzien van ‘preventie’ van gehoorschade naar een hoger niveau te tillen.

 • Europa: EU-OSHA, Fohneu, Hear-it
 • België: BVA, FebelSafe, BBvAG, B-Audio, Prevent
 • Nederland: RIVM, CBO (TNO), VNPF, Hoorstichting, NCVB, Gehoor & Arbeid, NVVA, NVVK
 • Verenigd Koninkrijk: HSE en HSL
 • Zuid-Afrika: MOSH, CSIR

Tot slot werken we samen met belangenverenigingen en de pers & media om het probleem gehoorschade blijvend onder de aandacht te brengen.

Onze wetenschappelijke projecten

HearingCoach is een hoofdrolspeler op vlak van ‘Hearing Conservation Programs’ en toonaangevend wat betreft het gebruik van 'Oto Akoestische Emissies (OAEs)' voor vroegtijdige opsporing van gehoorschade. Verschillende nationale en internationale organisaties doen op HearingCoach beroep als kennispartner en/of voor het verzamelen van feiten en cijfers. Een overzicht van belangrijke projecten waar HearingCoach bij betrokken is.

Titel Projectteam
International Expert Symposium on the usefulness of Otoacoustic Emissions (OAE) Testing in Occupational Health Surveillance HSE Health & Safety Executive (United Kingdom)
Comittee of experts
A new approach to Hearing Conservation for Noise: The LIDEN approach HSE Health & Safety Executive (United Kingdom)
Comittee of experts
De Nationale Studie "Preventie van gehoorproblemen door lawaai: Vergelijkende studie gehoorscreeningsmethodes in de arbeidsgeneeskunde" FBZ/FMP
(Fonds der Beroepsziekten/Fonds des Maladies Professionelles)
iCare (Improving Children's Auditory REhabilitation) Internationaal en interdisciplinair consortium uit de academische wereld, de industrie en sociaal- economische organisaties
Hear... Hear Akzo Nobel in kader van Stop That Noise campagne
Beschrijving van aan lawaai blootgestelde populatie middels diverse (screenings)methoden De Telegraaf, ArboNed, Hearing Coach, AMC, VUMC

Contact0115 617 230

Contactgegevens

HearingCoach International
Mr. F.J. Haarmanweg 75
4538 AN  Terneuzen
Tel.: +31 (0)115 617 230
Fax: +31 (0)84 877 86 57
E-mail: info@hearingcoach.com
Contact worldwide

Contactformulier

Nieuwsbrief

Volg ons ook op social media